POUL EVALD HANSENS HJEMMESIDE>


Nyt om verden - Poul Evald Hansens WeblogMenu med henvisninger -


Menue with links

Aktuelle nyheder

We need to know what we have, so we can know what to save
Sofus fra sørøverskibet Piraten

Sofus fra sørøverskibet "Piraten"
læste en dag i Social-Demokraten
at der var udsat dusør på en krone
hvis man ku fange ham selv og hans kone.


Sørøver Sofus, som ikke var bange,
skyndte sig hjem og tog konen til fange,
men da de kom med sig selv i en kasse,
sagde betjenten det ikke ku passe.

Sørøver Sofus blev gal, det er klart,
skyndte sig hjem med sig selv i en fart.
Og da han kom med sig selv i en sæk,
fik en en krone og skyndte sig væk!

Omtrent sådan ser jeg ud i dagCV, publikationer m.v. klik her!


Motto

Uenighed gør stærk!

(Sagt af Poul Henningsen, som jeg i øvrigt ikke er enig med omkring mange ting vedrørende religionskritik, kulturkritik og samfundskritik mere bredt!)

Profil

Siden jeg var knægt, har jeg hentet en stor del af mit livsindhold ved at færdes i naturen og studere naturen: lære organismerne og deres levevilkår at kende. Og nu er jeg professionel og ekspert. Jeg bruger stadig rigtigt meget tid på at færdes i naturen. Nogle gange får jeg penge for det i forbindelse med mit arbejde hos Amphi Consult, andre gange gør jeg det af ren lyst, eller fordi jeg skal have ro i sjælen.

Jeg holder af at fordybe mig og fortsætte lige til opgaven er løst, men værdsætter også i høj grad at arbejde sammen i konstruktive teams med gode kolleger.

Jeg bryder mig bestemt ikke om lånte fjer og overflødige omsvøb og lægger vægt på, at folk har noget at have deres faglighed i.

Mine børn og min rod i lokalmiljøet gør, at jeg befinder mig fint, hvor jeg er. I øvrigt ordner jeg selv mine IT-opgaver!

Og så så er jeg ikke-ryger, og vil godt have, at mine omgivelser respekterer det!

Download Acrobat Reader


Valueing activities which will undermine the natural basis of production and Life- which is in turn the basis of valueing itself -- is without sense. It is the same as writing out bills nobody will be able to pay.

Værdisætning af tiltag, der undergraver naturgrundlaget for produktionen - som værdisætningen sker ud fra - er meningsløse; det er at udskrive ubetalelige regninger

Du vil vel heller ikke købe Peterskirken af en plattenslager, når du kommer som turist til Rom og han værdisætter den for dig!
!

Poul Evald Hansen 2002Lidt om mig selv

Jeg er uddannet miljøbiolog fra RUC med datalogi som andet fag. Mine arbejdsopgaver indtil nu har bl.a. bestået i botanisk registrering og anden naturovervågning, udarbejdelse af forslag til naturgenopretning og naturpleje samt GIS-opgaver. Jeg er aktiv i Dansk Botanisk Forenings Atlas Flora Danica-projekt, hvor den danske flora kortlægges - og har 7 undersøgelsesruder på 5 x 5 km.i Københavnsområdet og andre steder på Sjælland. I foreningsarbejdet er jeg aktiv i Danmarks Naturfredningsforening, hvor jeg er næstformand i lokalkomitéen for Albertslund. Desuden er jeg aktiv i Dansk Botanisk Forenings Småbiotopudvalg, der arbejder med sikring af mindre naturområder af botanisk værdi - bl.a. i relation til Aage V. Jensens Fonde.
Jeg interesserer mig for mosser, og er medlem af Bryologkredsen i Dansk Botanisk Forening.
Jeg er medlem af Foreningen til Svampkundskabens Fremme, og arrangerer svampeture for bl.a. Danmarks Naturfredningsforening og for private.
Jeg er også aktiv i den velfungerende Agendagruppe vi har i min bebyggelse Galgebakken i Albertslund. Jeg repræsenterer Danmarks Naturfredningsforening i Naturgruppen, som er et kontaktudvalg mellem Albertslund Kommune og de grønne foreninger i Albertslund. Jeg har ydet ganske mange bidrag til Albertslunds Kommunes Naturplan (S.D.!). I relation til mit Agendaarbejde m.v. arbejder jeg med opstilling af natur- og miljøindikatorer både for Albertslund som kommune og min bebyggelse Galgebakken. Af mine foreløbige bidrag kan nævnes samlede floralister for hhv. Albertslund og Galgebakken og en beskrivelse af naturindholdet i Galgebakken som et bilag til Galgebakkens Agendaplan


Aktuelle arbejdsopgaver

Jeg er tilknyttet Amphi Consult arbejder for tiden med naturplaner for landbrug, bl.a. på Svanholm Gods i Hornsherred, Biersted i Nordjylland,Bogø-Farø-Fanefjordsområdet - samt en større opgave for GB4 på det gamle Farum Kassernes Øvelsesområde, hvor hensigten er at etablere golfbaner under stor hensyntagen til naturværdierne. Desuden har jeg biologiske opgaver omkring vurdering af områder på Flyvestation Værløse købt af KUBEN, overvågning af Spidsnudet Frø og Stor Vandsalamander og en række andre opgaver, som pladsen ikke tillader at nævne!

Mit faglige tyngdepunkt er botaniske forhold, men jeg laver som nævnt også en række andre biologiske opgaver.

Amphi Consult, som jeg arbejder for, er et lille landdækkende konsulentfirma, der arbejder med opgaver omkring naturregistrering, naturpleje og naturgenopretning. Jeg laver mest botaniske opgaver for Amphi Consult, men også GIS-opgaver m.v.
.


[ CoffeeCup - Web Hosting & Web Design Software ]


[ CoffeeCup - HTML Editor & Web Hosting ]


Henvendelse:
Poul Evald Hansen
Galgebakken Vester 9-2 A
Dk- 2620 Albertslund
Tlf. 43623243 - mobil: 31704362
E-mail
Denne side er siden 2005.02.10 set af: