Publikationsliste

 

Overvågningsrapporter m.v. udarbejdet for Københavns Amt 1993-2000 omhandlende bl.a.: Botaniske Interesser i Porsemosen (nr. 18, 1994)


Botaniske Interesser i Hedeland (Rapport nr. 19, 1994)


Botaniske Interesser i Sengeløse Mose, Vasby Mose og Tysmosen (nr. 20, 1994)


Botanisk Overvågning 1995: Moser m.v. i Høje-Tåstrup og Ledøje-Smørum (Nr. 25)


Botanisk Overvågning 1996: Moser m.v. i Værløse (Værløse Flyveplads, Søndersø, Bundsmosen, Oremosen og Sækken), Ballerup (Råmosen, Sømosen), Ledøje-Smørum (Storemose, Ammetofte Mose), Tårnby og Dragør (Lergraven) (Rapport nr. 30)


Botanisk Overvågning 1997: Lyngby Åmose, Moser m.v. i Dragør (Hvidtjørnsarealet, Kongelundsengen m.v.), Høje-Tåstrup (Maglemose m.v.), Albertslund (Harrestrup Mose), Glostrup (Ejby Mose m.v.), Herlev (Sømosen) og Søllerød (Vaserne) samt (Nr 31)


Botanisk overvågning på Vestamager 1996-2000, som indgår i de respektive Vestamagerrapporter, herunder registrering af Blå Iris og Brændeskærm. Kortlægning af Brændeskærm i Københavns Amt 1999-2000 (upubliceret).


Undersøgelse af den sydlige del af Brobæk Mose 1996 (upubliceret)


Undersøgelse af floraen i Strandparken, Maglemosen,  Vallensbæk Mose og moser langs Københavns Amts Vestgrænse 1998 (upubliceret)


1999-2000: Fornyet floraregistrering i Porsemosen, Tysmosen, Sengeløse Mose og Hedeland (upubliceret)


Registrering af floraen på gravhøje i Københavns Amt 1998 og 2000 (upubliceret)


Artsovervågning af Foldfrø, Rank Viol, Enge-Ensian, Rank Frøtjerne m.v. 1997-2000 (delvis upubliceret). 

Artikler i Urt 1994:2 og 4 om Vestskovens Flora.

Småartikler i Urt om bl.a. Hedeland og Brombærarter i Vestskoven. (1997 ff.)

 Undersøgelse af floraen i Egelundsparken og område langs Motor O4 (upubliceret, kan formentlig fås ved henvendelse til Albertslund Kommunes Tekniske Forvaltning.) 

Deltagelse i Atlas Flora Danica-projektet med ruder på Københavns Vestegn, Møn, ved Roskilde Fjord m.v. med periodevis afrapportering.


 

Deltagelse i Atlas Flora Danica-inventeringslejre med periodevis afrapportering.

 


Retur til valgmenu